TAROT

---------------------------------------------------------------------------------------------------

image

HISTORIA TAROTA

Pochodzenie Tarota jest nieznane, wiadomo tylko, że pojawił się w początkach XV wieku i dość szybko zdobył popularność. Sympatycy tarota widzą w nim "królewską drogę" poznania, medytacji, magii, podróż poprzez archetypy psychologiczne czy też możliwość dywinacji. Jego przeciwnicy uważają, że jest to narzędzie szatana, źródło zakazanej wiedzy. Etymologia słowa "tarot" jest nieznana - niektórzy twierdzą, że w związku z tym można go porównać do źródła wszystkich słów, do nicości. Talia tarota składa się z 78 kart: 22 Arkanów Wielkich oraz 56 Arkanów Małych. Arkana Wielkie to: Głupiec 0, Mag I, Kapłanka II, Cesarzowa III, Cesarz IV, Arcykapłan V, Kochankowie VI, Rydwan VII, Siła VIII, Eremita IX, Koło Fortuny X, Sprawiedliwość XI, Wisielec XII, Śmierć XIII, Umiarkowanie XIV, Diabeł XV, Wieża XVI, Gwiazda XVII, Księżyc XVIII, Słońce XIX, Sąd XX, Świat XXI. Arkana Małe dzielą się na cztery kolory: buławy (kije), kielichy (kubki), miecze (szpady), monety (pentakle, denary). Każdy kolor składa się z 14 kart - kart dworskich: giermka (paź, walet, goniec), rycerza (jeździec), królowej i króla; oraz z dziesięciu kart numerycznych od asa do dziesiątki. Wielkie Arkana pokazują drogę życiową człowieka, podstawowe pierwiastki wszechświata. Jeśli ułożymy trzy siedmiokartowe rzędy, to każdy z nich będzie opisywał jeden z trzech okresów rozwoju człowieka. Oczywiście te okresy w naszym życiu się powtarzają, dlatego nie mają przyporządkowanego żadnego określonego ciągu czasowego. Buławy symbolizują żywioł ognia - energię, działanie, entuzjazm, pierwiastek męski, a także siły twórcze, płodność i rozkwit. Kielichy symbolizują żywioł wody - uczucia, wrażliwość, intuicję, pierwiastek kobiecy, zmienność oraz odczuwanie planów subtelnych, dotyczą naszych emocji i relacji. Miecze symbolizują żywioł powietrza - myśl, intelekt, pierwiastek duchowy, nasze konflikty i zmagania. Monety symbolizują żywioł ziemi - świat materialny, fizyczność, pieniądze, rzeczy wytwarzane przez człowieka, sprawy związane z szeroko pojętym biznesem. Często, ale nie zawsze, bierze się pod uwagę pozycję odwróconą kart. W takich wypadkach pozycja odwrócona może oznaczać znaczenie odwrotne lub też przesadzone, wyolbrzymione cechy pozycji normalnej (np. pewność siebie a autorytarność). Istnieje wiele talii tarota - niektóre znacznie różnią się od siebie. Ich "kształt" zależy od inwencji i wiedzy autora. Są dwa główne podejścia do interpretacji kart. Pierwsze polega na tym, że interpretujący zna interpretację karty, a wiedza ta pochodzi z jego doświadczenia. W drugim podejściu interpretacja karty w większym stopniu opiera się na rysunku, na kolorach i symbolice. To drugie podejście jest o tyle sensowne, że porównując talię tarota marsylskiego, Rider Waita, Crowleya, Cosmic Tarota czy Gigera, trudno by było z czystym sumieniem przyporządkować identyczne znaczenie tym wszystkim kartom. Pierwsze podejście dotyczy osób bardziej doświadczonych, dla których z czasem nie ma znaczenia, z jakiej talii korzystają. Jak już wcześniej zostało wspomniane, sympatycy tarota traktują go jako pewnego rodzaju doradcę, narzędzie, dzięki któremu możemy kontaktować się z innymi obszarami naszego Ja. Trudno powiedzieć, czy jest to kontakt z podświadomością, nadświadomością, naszymi duchami opiekuńczymi, Kroniką Akaszy czy też astralnymi bytami. To już zależy od samego wróżącego. Tak czy inaczej tarot umożliwia nam kontakt z naszą osobistą i zbiorową nieświadomością. Tarot pomaga nam rozwiązać problemy, rzucić światło na ukryte aspekty naszego życia, naszej obecnej sytuacji. Pomaga nam w opisie i zrozumieniu drogi do duchowego przebudzenia i wzrostu naszej świadomości. Symboliczny i archetypowy Tarot jest językiem, dzięki któremu możemy opisywać poszczególne sfery naszej osobowości, naszej świadomości. Wiele osób twierdzi, że jest on niebezpieczny, że ściąga na ludzi nieszczęście. Jednakże może on być niebezpieczny jak każde narzędzie. Nie możemy zapomnieć o tym, że stawianie tarota jest działaniem wymagającym od nas odpowiedzialności, świadomości, że wchodzimy w problemy innych ludzi i doradzamy - niestety często arbitralnie - jak mają postąpić. Nasza odpowiedzialność jest tym większa, iż dla osób przychodzących do nas jesteśmy wyrocznią, która ma im udzielić informacji na temat przyszłości. Jeśli zaczynamy igrać z tarotem, czerpiąc satysfakcję i poczucie władzy z manipulowania ludźmi, to rzeczywiście trudno się spodziewać jakichś dobrych wyników i rozwoju. Bać można się nie tyle samego tarota, ile ulegania własnym słabościom, paranojom, wadom, które tarot jako symbol, naładowany energią archetyp, może wzmocnić. Istotna jest również sama talia tarota, gdyż są to obrazy napełnione energią. Obrazy te emanują różnymi wibracjami i w związku z tym mogą mieć różny wpływ na osobę wróżącą i często z nimi obcującą. Niewątpliwie jeśli ktoś boi się tarota i czuje się z nim źle, nie powinien się za niego zabierać. W takich przypadkach należy słuchać własnej intuicji i odczuć.