Księga gości i opini
Tu można wyrazic swoją opinię - pozostawić komentarz.
Wszystkich wpisów 79   Wpisów na stronie: 5
1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16
Szukaj    dla  
Imię Komentarze
59) Wrozka.tv  Kobieta
Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 ):   6 Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 )
IP zapisano Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
18.2.2015 20:30

Witam,

Wr?ka Karolina - godna polecenia! ?wietna ekspertka i doradca!
58) Karola (kobieta, 31-40 lat)  Kobieta
Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 ):   6 Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 )
IP zapisano Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
19.1.2015 00:49

Lepsza od psychologa
Pani? Karolin? odwiedzam od 2011 roku. Warsztat interpretacji kart i numerologii ma opanowany zawodowo. Dla wi?kszej dok?adno?ci odczytu pos?uguje si? cz?sto wi?cej ni? jedn? tali?. Jest cierpliwym i wyrozumia?ym doradc? - nie ocenia, nie przekonuje na si??, zachowuje obiektywizm, pozwala wyci?gn?? w?asne wnioski. Nigdy nie przekazuje skrajnie negatywnych komunikatw, ale uprzedza na co zwrci? uwag? i czujno??. Nie ma potrzeby umawiania wizyty z du?ym wyprzedzeniem (ok. tygodnia), ale je?eli sprawa jest pilna p. Karolina stara si? zawsze znale?? czas szybciej. To ?yciowa, do?wiadczona i ?yczliwa osoba, a przez to wiarygodna. Do tej pory brak jakichkolwiek rozczarowa? :)
57) Ma?gosia  Kobieta
Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 ):   6 Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 )
IP zapisano Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9.12.2014 13:56

Najlepsza wr?ka jak? do tej pory pozna?am. U pani Karoliny by?am juz kilka razy na przestrzeni 2 lat. Trafno?c i sprawdzalno?c 100 %. Za ka?dym razem zadziwia mnie fakt ?e bez ?adnych podpowiedzi mo?na tak dok?adnie i trafnie wnikn?? w ?ycie cz?owieka za pomoc? kart!! Profesjonalna w ka?dym calu a przy tym bardzo mi?a, szczera, naturalna, normalna osoba. Swoj? wiedz? przekazuje jasno i konkretnie bez zb?dnego "bajerowania". Ka?da moja wizyta u Pani Karoliny to jak spotkanie z najlepsz? przyjac?ka. Zawsze cierpliw? i chc?ca pom? pomimo tego ?e nie zawsze moja sytuacja by?a "kolorowa".
56) Kasia  Kobieta
Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 ):   6 Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 )
IP zapisano Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
2.12.2014 22:24

Z pani? Karolin? spotykam si? regularnie od kilku lat. Ka?de spotkanie dzia?a na mnie lepiej ni? terapia u psychologa. Je?li stoisz na rozdro?u, masz k?opoty lub po prostu chcesz pozna? swoje "jutro", to lepiej trafi? nie mo?esz. Wszystko co mwi pani Karolina znajduje odzwierciedlenie w moim ?yciu. Wiedza numerologiczna i znajomo?? kart tarota na najwy?szym poziome. A przy tym w wersji zupe?nie "nienawiedzonej", w ciep?ej i lu?nej atmosferze. :) I co najwa?niejsze - problem, z ktrym przychodz? rozk?adamy na czynniki pierwsze. Pyta? mo?na zadawa? setki, pani Karolina ma anielsk? cierpliwo??, a klient nie czuje si? zbywany. Polecam gor?co. Ja b?d? wraca? na pewno. Po ka?dym spotkaniu czuj? si? fantastycznie.
55) lech  Meższczyzna
Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 ):   6 Twoja ocena usługi od ( 1 do 6 )
IP zapisano Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
16.11.2014 13:24

mi?a i bezpo?rednia osoba.by?em kilkukrotnie i jestem pod wra?eniem wysokiej sprawdzalno?ci. potwierdzi?y si? nie tylko wr?by ale i przepowiedziane terminy. osoba bardzo komunikatywna.szczerze polecam zainteresowanym.
Zobacz kana3 RSS
1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16